Bàn luận chủ đề: SEO Website

SEO là gì? SEO là viết tắt của Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. SEO bạn có thể hiểu là tập hợp những cách thức (kỹ thuật) để làm cho website bạn được các công cụ tìm kiếm ưu tiên hiển thị trong kết quả tìm kiếm (lên Top). SEO là cả một quá trình làm việc không ngừng nghỉ và luôn luôn cải tiến.

Công thức duy nhất để thành công trong SEO là SÁNG TẠO!

Chỉ có các công cụ để bạn làm SEO sáng tạo mà thôi, không có công thức nào cho bạn!